Gegeven door: Guy De Kinder

Verzamelen om 09uur30 aan de kerk van Opbrakel

 

Bij slecht weer is er een theorieles voorzien.

’t Schutterslokaal

Sint Martensstraat 8

9660 Brakel