17 februari 2019 om 09u30

  • Voordracht: Teelt van de yacon wortel (appelplant)
    • Voordrachtgever: Guy De Kinder
    • Vergaderzaal "De rijdt"
    • Jagerstraat 64A
    • 9660 Brakel

Teelttips voor het zelf kweken van yacon (appelwortel).
Dit wortelgewas is oorspronkelijk afkomstig uit Zuid-Amerika, maar je kan ze ook in uw eigen tuin kweken.

Deze groente wordt steeds populairder omdat ze erg gezond is. Bovendien is ze weinig vatbaar voor insecten- en schimmelaantastingen.
Besproken wordt o.a. de vermeerdering, teeltwijze, vruchtwisseling, bemesting, planttips, oogst en bewaring. 
De appelwortel is niet verwant aan de aardappel en er is geen vergelijking mogelijk inzake teeltduur, standplaats en ziektegevoeligheid.