27 november 2020

  • Algemene ledenvergadering
    • (Vooraf inschrijven verplicht)
    • Polyvalente zaal De Rijdt
    • Jagerstraat 64
    • 9660 Brakel