Een verzorgde tuin rond de woning

is het naamkaartje van de bewoners van het huis

 

 

 Even kennismaken

 

De volkstuin is de grootste vereniging van tuinliefhebbers van Vlaanderen. De meer dan 35000 leden zijn verenigd in een 205-tal plaatselijke afdelingen, verspreid over het hele Vlaamse land. De leden van deze bloeiende verenigingen zetten zich actief in voor talrijke activiteiten:

·         Voordrachten over sier- en groententuin, stekken, kamerplanten, ea

·         Demonstraties, gewestelijke & provinciale tentoonstellingen

·         Tuinbeurzen en uitstappen naar merkwaardige tuinen en ander tuingebeuren in binnen en buitenland.

·         Ruilbeurzen voor uitwisseling van planten, knollen en bollen, zaden en informatie.

·         Opentuindagen

·         Kaderdagen waarop besturen van de afdelingen problemen bespreken , ervaringen uitwisselen en initiatieven voorstellen.

Bovendien ontvangen de leden iedere maand ons zeer gewaardeerd tijdschrift "DE TUINHIER" (32 blz. in vierkleurendruk)

 De volkstuin vierde in 1996 zijn honderdjarig bestaan.

 

Maandblad "TUINHIER"

 

Tuinhier Magazine verschijnt 11 maal per jaar, dit is iedere maand behalve januari.

Het bevat mooi geïllustreerde artikels over groententeelt, sierteelt, kamerplanten, kleinvee, vijvers, biologische teelt, kruiden, bloemschikken, e.a. Verder worden, naast afdelingsactiviteiten, ook andere tuinevenementen en al wat met het tuingebeuren verband houdt, aangekondigd. Een vaste rubriek zijn de maandelijkse tuinwerkzaamheden.

Ieder nummer heeft 32 bladzijden, dus jaarlijks 352 bladzijden interessante en boeiende lectuur voor de echte tuinliefhebber.

Dit maandblad bestaat reeds van 1930.

 

Hier de voorpagina van een exemplaar uit 1939 en enkele recentere exemplaren: